Nostrokonsult
Startsida IT tjänster Finansiella tjänster Kontakt

Nostrokonsult AB

Box 56053

102 17 Stockholm

Internet. www.nostrokonsult.se

 

 
 
 
     
I samarbete med

Purchase Solutions AB
www.purchasesolutions.se 
 
Kvalificerad rådgivning med fokus på risk och finansiella frågor
 

Med mångårig erfarenhet från bankvärlden arbetar Nostrokonsult nu  med analys och åtgärdsprogram för hantering av finansiella risker i företag och organisationer, företagsanalyser samt utbildning och rådgivning i finansiella frågor.

Exempel på olika typer av tjänster:

  • Genomgång av finansiella risker som ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker samt upprättande av konkreta handlingsplaner och medverkan vid kontakter med kreditgivare.
  • Utarbetande av relevanta finansiella nyckeltal, styrning och benchmarking mot de bästa företagen i branschen.
  • Sammanställning och presentation av analyser och rapporter med finansiell information till olika beslutsfattare och intressegrupper (ägare, styrelse, banker, media osv.)
  • Medverkan vid analys, utvärdering och upphandling av finansiella tjänster för företag och institutioner med fokus på möjligheter till kostnadsbesparingar genom rätt mix och konkurrensmässiga villkor.

 

 

 
     
Copyright © 2010 Nostrokonsult AB