Nostrokonsult
 

Hans Lundholm

Nostrokonsult AB

Box 56053

102 17 Stockholm

Tel. +46 70-588 30 55

hans@nostrokonsult.se

 


  Curriculum Vitae

Utbildning

Stockholms Universitet
Pol.mag 1969
Jur.kand 1979

Styrelseuppdrag
Zoomcamp AB, Ledamot 2011-
Klippan Textil AB, Styrelseordförande 2010-
Chinax Group AB, Ledamot 2008 - 2011
Div interna styrelser i Handelsbanken 1991 - 2003
Protang teknikkonsulter, Ledamot 2000 - 2002
Media Holding, Inter-Media, Styrelseordförande 1982 - 1990

Arbetserfarenhet
2005-
Egen konsultverksamhet, Nostrokonsult AB

2004
Rådgivare i kreditfrågor till ledningen för Handelsbanken Markets

1997 - 2003
Handelsbanken Markets, Kreditchef

1991 - 1996
Handelsbanken Hypotek, Verkställande Direktör

1979 - 1991
Svenska Handelsbanken, olika befattningar vid regionbankerna:
Vice VD och chef för Regionbanken Mellansverige
Rörelsechef
Chef för kreditavdelningen
Administrativ chef

1969 - 1979
Chef för redovisning, Finans och Administration
ICA-förlaget
Favörkedjan
DAGAB, Detaljhandelsdivisionen
 
Copyright © 2010 Nostrokonsult AB