Nostrokonsult
Startsida IT tjänster Finansiella tjänster Kontakt

Nostrokonsult AB

Box 56053

102 17 Stockholm

Internet. www.nostrokonsult.se

 

 
 
 
     
I samarbete med
Purchase Solutions AB
www.purchasesolutions.se 
 
 
Applikations- och verksamhetskonsult
 

Nostrokonsult har 13 års erfarenhet från systemlösningar för administrativa rutiner, som IT-konsult och projektledare i leverans- och förändringsprojekt inom EPM (Enterprise project management), och som beställare och kravställare mot leverantör för olika systemlösningar.

Genomförda projekt i rollen som verksamhetskonsult och projektledare omfattar implementering samt förändringsprojekt inom projektredovisning mot kunder inom olika branscher. Arbetet som konsult ställer höga krav på god förståelse för olika företags verksamhets- samt ekonomimodeller. Vid förändringsprojekt har arbetet också innefattat stöd till utvecklingsavdelningen vid utformning av nya funktioner i applikationen.

Erfarenhet finns också i rollen som beställare och kravställare mot leverantörer för affärssystem, EFH-system, analys och konsolideirngsverktyg, samt som driftsamordnare mot driftleverantörer. I rollen som projektledare har uppdrag som att införa system samt implementerat moduler till affärssystem genomförts.

Stor kompetens finns inom projektledarrollen i form av certifiering i projektmodellen PPS (Praktisk projektstyrning), utbildning i Project Management vid Stockholms Universitet samt en examen vid Högskolan för kreativ datavetenskap i Stockholm. Genom uppdrag har erfarenhet hämtats av en mängd företagsanpassade modeller av PPS och PROPS etc.

Exempel på olika typer av tjänster:

  • Kravanalys inför upphandling av systemlösningar inom administration, såsom affärssystem, BI-lösningar, konsolideringsverktyg, EFH-system osv.
  • Projektledare vid införande av systemlösningar inom administration, såsom affärssystem, BI-lösningar, konsolideringsverktyg, EFH-system osv.
  • Uppföljning och kvalitetssäkring av införda systemlösningar inom administration
  • Processkartläggning av rutiner för att effektivisera administrationen med fokus på systemen.

 

 
     
Copyright © 2010 Nostrokonsult AB